GDPR
X
Yamasee.eu använder sig inte av
några uppgifter som går att spåra
tillbaka till användaren efter att
denne har lämnat sidorna.
YAMASEE
&
WAWE's

Kattens Ålder

Kattens åldrar
Katt År Människo År
3 0,2
6 0,4
9 0,6
12 0,8
15 1
24 2
28 3
32 4
36 5
40 6
44 7
48 8
52 9
56 10
60 11
64 12
68 13
72 14
76 15
80 16
84 17
88 18
92 19
96 20
100 21