Yamasee

GDPR
X
Yamasee.eu använder sig inte av
några uppgifter som går att spåra
tillbaka till användaren efter att
denne har lämnat sidorna.
YAMASEE & WAWE's

GRUNDSCHEMA ÖVER FÄRGNEDÄRVNING

HANE
Far

HONA
Mor

Avkomma

hanar

honor

Svart

Svart

Svart, Blå

Svart, Blå

Blå

Svart, Blå

Svart, Blå

Röd

Röda, Creme

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Creme

Röda, Creme

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Svartsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Svarta, Blå,
Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blåsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Svarta, Blå,
Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blå

Svart

Svarta, Blå

Svarta, Blå

Blå

Blå

Blå

Röd

Röda, Creme

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Creme

Creme

Blåsköldpadd

Svartsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Svarta, Blå,
Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blåsköldpadd

Blå, Creme

Blå, Blåsköldpadd

Röd

Svart

Svarta, Blå

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blå

Svarta, Blå

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Röd

Röda, Creme

Röda, Creme

Creme

Röda, Creme

Röda, Creme

Svartsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Röda, Creme,
Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blåsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Röda, Creme,
Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Creme

Svart

Svarta, Blå

Svartsköldpadd,
Blåsköldpadd

Blå

Blå

Blåsköldpadd

Röd

Röda, Creme

Röda, Creme

Creme

Röda, Creme

Röda, Creme

Svartsköldpadd

Svarta, Blå,
Röda, Creme

Röda, Creme, Svartsköldpadd, Blåsköldpadd

Blåsköldpadd

Blå, Creme

Creme, Blåsköldpadd

Vit (Dw)

 

Katter med vit färg saknar pigment i pälsen, det nedärvs dominant.
Parar man vita katter med färgade katter blir statistiskt sett hälften av ungarna vita. De färgade ungarna får färger enligt schemat ovan. Det får de vita ungarna också men då är det underliggande. Det beror på vilken färg den vita katten har underliggande och färgen man väljer på partnern till den vita katten vad ungarna får för färg.
Man brukar förklara det med att den vita katten har på sig färgade kläder men de syns inte under den vita kappan.

Inom FIFe är det inte tillåtet att para två vita katter på grund av att det ökar risken för dövhet!

Albinism (c)

Albino (ca)

Albino (ca) är en vit katt som har en sällsynt recessiv variant av albinism (c). Albinism ger maskade katter (bland andra siames, burma och raser baserade på dessa). Anlaget ändrar också färger så att svarta blir choklad och blå blir lila.
Albinon (ca) skiljer sig från den vanliga vita katten (Dw) eftersom det är mutationer i olika gener, därför blir albinon inte döv

Även hos huskatter som ofta är blandraser kan dessa färger förekomma och de är inte tillåtna i alla raser.