Yamasee

GDPR
X
Yamasee.eu använder sig inte av
några uppgifter som går att spåra
tillbaka till användaren efter att
denne har lämnat sidorna.
YAMASEE & WAWE's

Historia

Den uråldriga Manxkatten är en av de första godkända raserna

Några av myterna om Manx

  • Katten var den sista arten som i sakta mak gick in i Noaks Ark. På grund av sitt övermod att vänta fick den svansen avklippt när dörren till skeppet hastigt måste stängas.
  • Katterna kom till Isle of Man med skeppen från den slagna Spanska armadan.1
  • En annan omtalar att katterna kom till Isle of Man från Japan med Feniciska sjömän.
  • Rasen är svanslös för att vikingarna använde svansarna på sina hjälmar.
  • En mindre känd legend är att Kung Magnus av Norge omkring 1040-talet tagit med sig ”Skogkatt" liknande katter till Isle of Man.

Historia

Manx är officiellt ön Isle of Mans nationalras. I modern tid fanns ett statligt katteri för att tillvarata katterna på ön. När det lades ner 1988 fick öns befolkning i uppdrag att skydda sin nationlaskatt. Manxkatter fick inte längre direktexporteras utanför Isle of Man.

Modern DNA forskning visar att Manx har mestadels har Europeisk/Brittisk bakgrund. Det utesluter inte att det ursprungligen började på Isle of Man2 och i de Skandinaviska länderna. De svanslösa katterna ha kommit från Skandinavien (Sverige och Norge) till Isle of Man med Vikingarna när de mellan 800 - 1050 regerade där i omgångar. 3
Katterna som kom var antingen svanslösa eller hade mutationen i sin genpool. På ön utvecklades katterna naturligt genom att de kom att bilda populationer som fick stor spridning på den lilla isolerade ön. Troligen favoriserades de svanslösa katterna av invånarna på Isle of Man vilket bidrog till mutationen spreds och befästes. Senare under vikingatiden och på andra vägar kom katter tillbaks till våra länder. Det kan vara förklaringen till varför det "alltid" har funnits mer eller mindre svanslösa katter i alla våra Nordiska länder.
Långhårsanlaget har sannolikt också kommit till ön med vikingarna. En del av dem levde på de platser i Norge där det åtskilliga århundraden senare samlades in katter till en annan långhårsras.4

Dagens Manx och Cymric föds upp efter en skriven idealstandard och är resultatet av en lång och selektiv avel. De grundläggande rastypiska karaktärsdragen är de samma som de ursprungliga katterna, det som gör rasen unik, se rasbeskrivningen.
Den allra första standarden skrevs redan 1889 och utarbetades av den Engelske konstnären Harrison Weir.
Weir anordnade också den allra första kattutställningen på Crystal Palace i London 1880. 1880, 1881 och 1882 var en sköldpaddstabby Manx den slutliga vinnaren på dessa utställningar.
Före 1900/1901 kände inte många till Manxrasen men en grupp Britiska entusiaster startade en kattklubb som verkade för att individer insamlades och att rasen godkännandes. Det gjordes den först i GCCF. Därefter har rasen stadigt ökat i popularitet och omkring 1906 godkändes den i CFA. CFAs stambok för Manx går tillbaks minst till 1920-talet.
I Sverige stambokfördes Manx redan inom de första kattklubbarna i Sverige och de bildade sedermera SVERAK. Efter några år blev SVERAK medlem av FIFe och där var Manx redan en godkänd ras.

Cymric eller Långhårig Manx är ingen ny ras utan man har tillvaratagit de katter som föddes i kullarna efter korthåriga föräldrar. Arbetet med att tillvarata de långhåriga individerna för att skapa en långhårig ras startade 1972 i Canada. Den godkändes i Numera är Manx och Cymric syskonraser, det betyder att man parar fritt mellan individer av båda
hårlagen och kattungarna registreras efter pälsens längd.

Rasens namn Manx kommer från Gaelg det keltiska språk som talas på Isle of Man och Cymric kommer från Cymru, ett keltiskt språk som talas i Wales.

 

Manx beskrivning och standard inom CFA

Manx History Project     Famous Manx Cats

Alla Manx registrerade i SVERAK      Alla Cymric registrerade i SVERAK

Fotnoter:

1. Katterna kom i så fall troligen från de skepp som nödgades segla förbi Skottland och Irland och förliste på grund av hårt väder.

2. Isle of Man ligger i Irländska sjön mellan Storbritannien och Irland

3. Man brukar säga att vikingatiden existerade mellan 456-459 till 1066 eller 1103.
Det börjar med att de vikingar som enligt traditionen härstammade från sydsverige och var ett osedvanligt rörligt folk som anfaller och plundrar i västerled, längs de västeruropeiska kusterna ända ner till nordvästra spanien. De verkade också i österled genom ryssland och ända ner till nuvarande turkiet
1066 tog epoken slut i och med slaget vid Hastings men troligen är 1103 rimligare eftersom biskop Ascer från det då danska Lund blev ärkebiskop över hela Norden och kristendomen gjorde sitt intåg på IOM vilket ändrade alla de nordiska samhällena radikalt.
Idag vet man med hjälp av DNA att bland andra svensk-norska vikingar som härstammade från Frösötrakten i Jämtland, Sverige regerade på IOM. Kung Magnus (Magnus Barfot) var den siste norske kungen.

4. Genetiskt är alla katter antingen korthår eller långhår.

Manx & Cymric är samma ras det är bara pälsen som skiljer dem åt.

Cymric, långhårsvarianten är godkändes i FIFe 2005 kan ställas ut sedan 2006 och är en syskonras till manx. Man parar fritt mellan de båda hårlagen och registrerar ungarna efter deras pälslängd.

Delar av texten är en översättning och bearbetning av Terry H. Drums text. Den fanns på hemsidan för Manx & Cymric uppfödningen Brerbit.